Política de privacitat

1. Dades identificatives del responsable

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que el titular d'aquesta pàgina és Miquel Pujol Garcia amb CIF/NIF 53.122.968-Y com a seu social. l'activitat és: Marca de roba.

2. Finalitat de la pàgina WEB

Els serveis prestats pel responsable de LA WEB són els següents:

 • Informació sobre continguts concrets.
 • Gestiona la llista de subscriptors i usuaris assignats al curs.
 • Dirigir la seva xarxa d'afiliats i comerciants així com la seva gestió de pagaments.

3. Usuaris

L'accés i/o ús d'aquesta LA WEB atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les presents condicions d'ús, no obstant això, per la mera utilització de LA WEB no existeix significa l'inici de qualsevol relació laboral/comercial.

4. Ús del web

LA WEB ofereix accés a articles, informació, serveis i dades (d'ara endavant, "els continguts") propietat de sitio®. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de LA WEB.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts oferts a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per:

(a) incórrer en activitats il·legals, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;

(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, apologètic del terrorisme o contra els drets humans;

(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de sitio®, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats;

(d) intenteu accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els vostres missatges.

sitio® es reserva el dret a retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat ciutadana o que , al seu criteri, no seran aptes per a la seva publicació.

En cap cas, sitio® no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que es puguin crear, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable.

5. Captura d'informació

-Cookies de seguiment, segons les regles següents.

-Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta WEB, l'usuari proporciona automàticament la informació del servidor WEB sobre la seva adreça IP, data i hora d'accés, l'hiperenllaç que ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la PI com a dades personals. Aquesta LA WEB no utilitzarà la IP per identificar els seus usuaris, aquestes dades seran emmagatzemades i utilitzades únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites a LA WEB, per analitzar tendències, administrar el lloc, i per recollir informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en conjunt. En cap cas es comunicarà o cedirà a tercers.

6. Propietat intel·lectual i industrial

sitio® per si mateixa o com a cessionari és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que hi conté (a nivell enunciatiu, imatges, sonors, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), propietat de sitio® o dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per sitio®, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Tots els mapes i imatges aèries utilitzats tenen un acord entre el proveïdor i sitio® en virtut de les lleis i els drets d'autor.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

sitio® no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per manca de disponibilitat de LA WEB, - que realitzarà parades periòdiques per manteniment tècnic- així com per transmissió de virus o programes maliciosos o continguts lesius, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

8. Modificacions

sitio® es reserva el dret d'efectuar les modificacions sense previ avís que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què apareixen presentats. o ubicat a LA WEB.

9.Generalitats

sitio® perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva LA WEB exercint totes les accions civils i penals que en dret puguin correspondre.

10. Modificació de les presents condicions i durada 

sitio® podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí especificades, sent degudament publicades tal com apareixen aquí. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

11. Política de privadesa

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en acceptar la present Política de Privacitat presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que vostè proporcionades a través de la pàgina WEB (en endavant LA WEB) s'inclouen en un fitxer de sitio® propietat de sitio®, les dades del qual apareixen al començament de l'avís:

Tots ells degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte als quals sitio® assegura que les mesures de seguretat tant organitzatives com organitzatives s'han aplicat les tècniques exigides pel Reial Decret 1720/2007. Aquesta Política de Privacitat serà vàlida només per a les dades personals obtingudes a LA WEB, no sent aplicable a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que estiguin enllaçades per LA WEB. Amb això manifesto el meu compromís de mantenir i garantir les relacions comercials amb seguretat mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la intimitat de cadascun dels usuaris de la nostra WEB.

12. Finalitat de les dades recollides i consentiment al tractament

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recullen dades, que s'emmagatzemen en un fitxer, amb la finalitat exclusiva d'enviar comunicacions electròniques. , com ara butlletins (butlletins), noves entrades (publicacions), ofertes comercials, així com altres comunicacions que sitio® entengui interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com d'obligat compliment, són essencials per a la realització de la finalitat expressada. Així mateix, podrà complir amb les dades, els requisits sol·licitats pels USUARIS només el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, cedides o venudes a cap tercer.

L'acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment d'opt-in establert, s'entén a tots els efectes com la prestació del CONSENTIMENT TACITO E INEQUIVOCO -de l'article 6 de la LOPD- de l'USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes establerts en aquest document, així com la transferència internacional de dades que es produeixi, exclusivament per la ubicació física de les instal·lacions dels prestadors del servei i dels encarregats del tractament de les dades.

13. Compliment de la normativa aplicable

LA WEB compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei Orgànica i la resta de normativa vigent i aplicable en cada moment, vetllant per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Així mateix, LA WEB informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment a l'USUARI per tractar el seu correu electrònic amb finalitats comercials en qualsevol moment. . En compliment del que disposa la LOPD, l'informem que les dades facilitades, així com aquelles dades derivades de la navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de LA WEB i tractats amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i mantenir la relació que es establerts en els formularis que subscriviu.

A més, l'USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, dels productes i serveis de LA WEB en cas de no autoritzar el tractament de les seves dades per a la finalitat anteriorment indicada, l'USUARI podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l'apartat "Exercici dels drets ARCO".

14. Mesures de seguretat

sitio® l'informa que ha implantat mesures de seguretat de caràcter tècnic i necessàries per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, donat l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja siguin de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això d'acord amb el que estableix l'art. 9 de la LOPD i el títol VIII de la RLOPD.

A més, sitio® ha establert mesures addicionals per tal de reforçar la confidencialitat i la integritat de la informació de la vostra organització. Mantenir contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per garantir el respecte a la privadesa de les dades.

15. Exercici dels drets Arco: accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de LA WEB podran dirigir-se al titular de les mateixes per tal de poder exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades incloses als seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedir directament al vostre compte d'usuari i modificar les vostres dades o suprimir el vostre compte d'usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d'una obligació legal o contractual, serà bloquejada i únicament utilitzada per a aquestes finalitats en comptes de ser suprimida, l'interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a sitio@sitio.world amb la referència "Dades". protecció", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l'adreça següent:

Marca:

 • sitio®
 • El meu nom: Miquel Pujol Garcia
 • Adreça: Carrer Onze de Setembre, 33, 3r 1a. 08520. Les Franqueses del Vallès. Barcelona. Espanya

També podeu exercir els drets ARCO, a través del correu electrònic: sitio@sitio.world

16. Enllaços o enllaços externs

Com a servei als nostres visitants, la nostra WEB pot incloure hiperenllaços a altres llocs que no són operats ni controlats per LA WEB. Per tant, sitio® no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquestes WEB o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la vostra informació a aquests EL WEB que no sigui sitio®, tingueu en compte que la vostra privadesa pot ser diferent de la nostra. L'únic objectiu dels enllaços és oferir a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços i conèixer la nostra feina, encara que no ofereix ni comercialitza per si mateix o a través de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisar o controlar de qualsevol manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en ells. sitio® no es fa responsable en cap cas dels resultats que es puguin derivar a l'Usuari mitjançant l'accés a aquests enllaços.

17. Mmodificacions de la política de privadesa

sitio® es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, segons el seu propi criteri, motivada per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de privadesa es publicarà almenys deu dies abans de la vostra sol·licitud efectiva. L'ús de LA WEB després d'aquests canvis implicarà l'acceptació dels mateixos.

18. Rresponsable del fitxer i del seu tractament

El gestor de fitxers de dades és sitio®. Com a responsable del tractament aliè a l'esmentat responsable:

- sitio® ha contractat serveis d'allotjament a Shopify.

- Serveis de subscripció per correu electrònic i enviament d'un butlletí a Mailchimp.

- Els serveis d'Assessoria Jurídica han estat confiats a [****]

19. Serveis oferts per tercers en aquesta web

Per prestar els serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, LA WEB utilitza els següents proveïdors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

 • Allotjament: CDMon.
 • Plataforma web: Wordpress
 • Serveis de missatgeria:
 • Lliurament del butlletí: Mailchimp.
 • Política de privadesa de la publicitat proporcionada a Adsense: Google Adsense.
 • Política de privadesa de fonts de seguiment utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics).

LA WEB també estudia les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit i altra informació conjuntament per entendre millor qui són el nostre públic i què és el que necessiteu. El seguiment de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-vos els anuncis més rellevants.

L'usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu d'enllaç tècnic (per exemple, enllaços o botons) des de la seva WEB a LA WEB (l'"Hiperenllaç"). L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre LA WEB i el titular del lloc o de la pàgina WEB en la qual es troba l'Hiperenllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de LA WEB dels seus continguts o serveis. En tot cas, LA WEB es reserva el dret a prohibir o inhabilitar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç a LA WEB.

20.No voleu rebre informació nostra o voleu revocar el vostre consentiment?

D'acord amb el que estableix la Llei 34/20023, d'11 de juny, de Serveis de l'Empresa d'Informació i Comerç Electrònic pot oposar-se a l'ús de la seva informació amb finalitats publicitàries, estudis de mercat o el desenvolupament d'enquestes de satisfacció en en qualsevol moment, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per fer-ho, has d'enviar un correu electrònic a l'adreça sitio@sitio.world

Si has rebut publicitat per correu electrònic, també pots oposar-te des d'aquest correu electrònic, fent clic a l'enllaç que s'hi inclou seguint les instruccions que es faciliten. Una altra manera més senzilla seria accedir al vostre compte d'usuari i seleccionar les opcions corresponents. Tingueu en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapso de temps que en cap cas superarà les 48 hores perquè la vostra oposició o revocació tingui efecte, entenent que durant aquest període de temps podreu continuar rebent missatges.

En relació a la gestió de les seves dades associades als perfils socials de sitio®, l'exercici del dret d'accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i de les possibilitats d'accés a la informació dels perfils d'usuari. Pel que fa als drets d'accés i rectificació, us recomanem que només es pugui satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de sitio®.

També pots deixar d'interaccionar, seguir o rebre informació dels perfils socials de sitio®, eliminar continguts que ja no t'interessen o restringir qui comparteixes amb les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats a les diferents xarxes socials. L'usuari pot accedir a les polítiques de privadesa de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa. sitio® anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d'ús de les diferents xarxes socials abans de començar a utilitzar-les.

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Google: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy

 

21. Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de sitio® en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal. t7>

22. Cpenja en aquesta política de privadesa

sitio® es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques del sector. En aquests casos, el Proveïdor anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb un avís raonable abans de la seva implementació.

23. Alegislació i jurisdicció aplicables

La relació entre sitio® i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid llevat que la legislació aplicable disposi el contrari.

.